Biznes kocha kobiety

Maj 24, 2017

24 maja 2017 roku, w Hotelu Focus Premium, mieliśmy okazję uczestniczyć w już czwartej trójmiejskiej edycji spotkań Biznes kocha Kobiety. Marka ta wspiera kobiety w karierze na etacie, a także rozwijaniu własnych biznesów. Podczas warsztatów uczestniczki nabywają nowych kompetencji a indywidualne szkolenia mają na celu kompleksową pomoc firmom w obszarach Social Media oraz  Employer Brandingu. Podczas spotkań, uczestniczki inspirują się, motywują oraz nawiązują kontakty. „Cieszymy się, że udało nam się stworzyć aktywną, zaangażowaną i nastawioną na rozwój społeczność kobiet!” mówi organizatorka, Łarysa Wujcik.

Podczas ostatniego spotkania, Aleksandra Sułek, Dyrektor Regionu banku Credit Agricole opowiedziała o tym, co czeka i do czego przygotowują się banki w niedalekiej przyszłości. Barbara Mazurek, przedsiębiorca z 20 letnim doświadczeniem w pracy z korporacjami i MŚP, mówiła o tym, jak zdobyć autorytet drogą kompetencji i merytorycznej wiedzy i doprawić kobiecą intuicją. Aleksandra Hinc, prawnik, przedsiębiorca i doradca, przekonywała do większej dbałości o prawny aspekt swojej działalności, zachęcała do zawierania  i uważnego czytania umów z partnerami biznesowymi, by uchronić się przed problemami w okresie późniejszym.

Julia Izmalkowa, psycholog, właścicielka agencji badawczej Izmalkowa, specjalizującej się w psychologii kłamstwa, podczas swojej prelekcji pod przewrotnym tytułem “Nie wierz w kłamstwo, że nie możesz mieć wszystkiego”, mówiła o swojej trudnej aklimatyzacji w Polsce, o przeszkodach które musiała pokonać w drodze na szczyt i jak te przeciwności wpłynęły na to, jaką jest teraz osobą. Zachęcała do wypracowywania własnej prawdy, która będzie fundamentem funkcjonowania. Przekonywała, że w sytuacjach trudnych, nie warto jest uciekać a należy „patrzeć King Kongowi prosto w oczy”, w ten sposób zmierzymy się z problemem, nabierzemy wiary we własne możliwości i pewność, że podołamy przeciwnościom w przyszłości. Jak mówi sama Julia Izmałkowa, celem przemówienia było podzielenie się z kobietami zasadami, którymi kieruje się prowadząc firmę, bloga, występując na licznych konferencjach, szkoląc, a przy tym mając czas na swoje życie prywatne i rozwój. Jako psycholog mogłaby opowiedzieć, co powinno działać. Jako badacz opowiedzieć, w co ludzie wierzą, co działa. Ale jako osoba, która sama zbudowała swoją firmę i życie wbrew powszechnym zasadom – chce podzielić się tymi, które sprawdziły się najlepiej. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, a po zakończeniu, mimo później pory, uczestniczki jeszcze w kuluarach rozmawiały z Julią Izmalkową.

Naszych produktów szukaj m. in. w:

Dołącz do nas na Facebooku

Konkursy, nowości, eventy - chcesz być na bieżąco?
Wpisz swój e-mail.

Zapisz się na newsletter!

Przejdź do strony

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych (RODO) z dnia 27-04-2016r oraz rosnącej wartości informacji, szczególnie danych osobowych, Atlanta
Poland S.A. jest świadoma wagi zagrożeń związanych z procesem przetwarzania danych i deklaruje
podejmowanie systematycznych działań celem zapobiegania zagrożeniom dla bezpieczeństwa informacji, których
wystąpienie może prowadzić do utraty poufności, integralności i rozliczalności danych, a w szczególności do
udostępnienia informacji osobom nieupoważnionym, uszkodzenia lub zniszczenia.

Dla gwarancji powyższej deklaracji Spółka dąży do osiągnięcia satysfakcjonującego poziomu bezpieczeństwa
przetwarzanych informacji poprzez:
– Potwierdzenie potrzeby ochrony informacji, a w szczególności danych przetwarzanych
w systemach informatycznych.
– Zapewnienie wsparcia dla inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa informacji.
– Zapewnienie zasobów potrzebnych dla wdrażania wymaganych zabezpieczeń.
– Objęcie szczególnym nadzorem wszelkiej dokumentacji zawierającej dane osobowe klientów.
– Zapewnienie działań na rzecz kształtowania świadomości pracowników/osób współpracujących co do
ważności i rangi przetwarzanych danych w tym danych osobowych.
Jednocześnie informujemy:

I. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016) administratorem ADO i obiorcą Państwa danych osobowych jest Atlanta
Poland S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Załogowa 17, 80-557 Gdańsk.

II. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• przekazywania informacji o aktualnej ofercie handlowej
• przekazywanie informacji o promocjach
• profilowania Państwa danych dla kierowania dedykowanych ofert handlowych
• innych działań marketingowych dotyczących produktów Atlanta Poland S.A.
• realizacji zleceń/zamówień produktów

III. W dowolnym momencie posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięta
zgoda w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem, którego
dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej cofnięciem.

IV. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016)

V. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom jak również nie będą przekazywane do
państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

VI. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/pana danych
osobowych lub przez inny okres regulowany przepisami prawa tam, gdzie ma to zastosowanie.

VII. Wszelkie sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu
oraz cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie Państwa danych
osobowy, możliwe z wykorzystaniem kontaktu email: ado@atlantapoland.com.pl

VIII. Podanie powyższy danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi prowadzenie z
Państwem kontaktów handlowych oraz przekazywanie Państwu informacji o ofertach, promocjach Atlanta
Poland S.A.